Bir Vektör Uzayının Boyutu

TANIM1: K cisim olmak üzere, K cismi üzerindeki bir X lineer uzayının tabanının eleman sayısına o uzayın boyutu denir ve \text{boy}X ya da \text{boy}_{K}X ile gösterilir. X'in sonlu bir tabanı varsa X'e sonlu boyutlu uzay, aksi halde sonsuz boyutlu uzay denir.

Şimdi bu tanımı inceleyelim:

Vektör Uzaylarında Tabanlar konumuzdaki Sonuç1'e göre her lineer uzayın bir tabanı olduğundan, X uzayının tabanının eleman sayısından bahsedebiliriz. Ayrıca X sonlu boyutlu ise, yine Vektör Uzaylarında Tabanlar konumuzdaki Sonuç4'e göre X'in tüm tabanları aynı sayıda elemana sahiptir. Bu yüzden şöyle bir sonuca varırız: Bir X lineer uzayının boyutu ya sonsuzdur ya da n\in\mathbb{N} sabit bir sayı olmak üzere " n" dir.

ÖRNEK1: Vektör Uzaylarında Tabanlar konumuzdaki Örnek1'e göre her cisim kendi üzerinde 1 boyutludur.

ÖRNEK2: Vektör Uzaylarında Tabanlar konumuzdaki Örnek2'ye göre K bir cisim ve n\in{\mathbb{Z}^{+}} olmak üzere K^{n}, K üzerinde n boyutludur.

ÖRNEK3: X olarak, sadece \theta elemanını içeren \{\theta\} uzayını alalım. Bu uzayın tabanı \emptyset kabul edilir. O halde \{\theta\} uzayı 0 boyutludur.

ÖRNEK4: Vektör Uzaylarında Tabanlar konumuzdaki Örnek5'e göre \mathbb{C}, \mathbb{R} üzerinde 2, \mathbb{C} üzerinde 1 boyutludur. Yani \text{boy}_{\mathbb{R}}\mathbb{C}=2 ve \text{boy}_{\mathbb{C}}\mathbb{C}=1'dir.

ÖNERME1: X bir K-vektör uzayı olsun. Bu takdirde,

a) X sonlu boyutlu ise X'in tüm M altuzayları da sonlu boyutludur ve \text{boy}M\le{\text{boy}X}'tir.

b) X sonlu boyutlu ve M\subset{X} altuzayı \text{boy}M=\text{boy}X özelliğini sağlıyorsa M=X'tir.

c) X'in bir alt uzayı sonsuz boyutlu ise kendisi de sonsuz boyutludur.

İSPAT:

ÖRNEK5: Vektör Uzaylarında Tabanlar konumuzdaki Örnek8'e göre, A=\{1,x,x^{2},x^{3},\dots,x^{n},\dots\} kümesi

 X=P^{*}=\{a_{n}x^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_{1}x+a_{0}\, |\, a_{k}\in{\mathbb{R}}, 0\le{k}\le{n}, n\in{\mathbb{N}}\}, tüm reel katsayılı polinomlar uzayının bir tabanı olduğundan P^{*} uzayı sonsuz boyutludur.

Ayrıca X=P^{*} uzayı, Örnek8'deki X'=\mathbb{R}^{\mathbb{R}}=\{f\:|\: f:\mathbb{R}\rightarrow{\mathbb{R}}\;\text{fonksiyondur}\} uzayında içerindiğinden, X' uzayı da Önerme1c ile sonsuz boyutludur.

ÖNERME2: X, \mathbb{Q} üzerinde sonlu boyutlu bir lineer uzay olsun. Bu takdirde X sayılabilirdir.

İSPAT:

SONUÇ1: \mathbb{R} reel sayılar uzayı, \mathbb{Q} üzerinde bir lineer uzaydır. \mathbb{R} sayılamaz bir küme olduğundan Önerme2'ye göre \mathbb{Q} üzerinde sonlu boyutlu olamaz. Dolayısıyla sonsuz boyutludur.

5 yorum

 • Pınar

  "Her cisim kendisi üzerinde bir vektör uzayıdır, gösteriniz." Bunun ispatı konusunda yardımınıza ihtiyacım var.

 • Enes

  Burada yayımladığınız bilgiler için teşekkür ederim. Gerçekten çok istifade ettim...

 • bülent radef

  gerçekten güzel anlatım. paylaşım için teşekkürler sayenizde işimize yarayacak güzel bilgiler ediniriyoruz.

 • samet

  W1 ve W2, V vektör uzayının sonlu boyutlu iki uzayı iseler; dim(W1+W2)=dim(W1)+dim(W2)-dim(W1nW2) şeklindedir. teoreminin ayrıntılı bir şekilde ispatını yapar mısınız bu gün saat 12:00 a kadar ....(not: n sembolü kesişimi kastetmek için kullandım)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir